АНОНС: У ЛПБА відбудуться VІІ Християнські постові читання
лютого 19, 2020  |  Автор: Назар Лозинський  |  Статті

Емблеммм01 150x150 АНОНС: У ЛПБА відбудуться VІІ Християнські постові читанняЛЬВІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ та ІНСТИТУТ ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ запрошує науковців та зацікавлених осіб 9 квітня 2020 року взяти участь у МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ – VІІ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПОСТОВИХ ЧИТАННЯХ. 

Тема цьогорічних читаньКОЛІЗІЇ ДУХОВНИХ ПОШУКІВ У ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: СХІДНА І ЗАХІДНА ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКА ПАРАДИГМА“. 

Ми пропонуємо учасникам розглянути широке коло питань, що стосуються розвитку богословської та філософської думки у східній та західній традиції в період Середньовіччя. Серед проблематики конференції визначальними є питання догматичного та морального богослов’я (тріадологія, сотеріологія, еклезіологія, антропологія, теодицея), а також екзистенційних пошуків людини (онтологія, гносеологія, аксіологія) у філософсько-богословській та історичний парадигмі в контексті особливостей розвитку їх на Сході і Заході.

Пріоритетними вважатимуться доповіді, які висвітлюють основне питання постових читань на базі творів святих Отців.

Заявки на участь, тези доповідей  та (або) статті прохання надсилати до 30 березня 2020 року на  адресу Львівської православної богословської академії: вул. Лисенка,43, м. Львів, 79008, Україна, або електронною поштою lpba.lysenka@gmail.com

Початок роботи конференції о 10.00 год.

Організаційний комітет забезпечує учасників конференції обідом та проживанням. Проїзд – за рахунок учасників.

ДО КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ВИДАНО ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ, ТОМУ ПРОСИМО УСІ НАПРАЦЮВАННЯ ПОДАВАТИ ЗАВЧАСНО!

Вимоги до оформлення статей і тез:

Статті та тези подавати в електронному варіанті. Технічні параметри: Формат файлу – *.doc, *.docх або *.rtf. Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал 1,0пт. Поля – 25 мм. Назва доповіді – напівжирний шрифт, кегль14 пт. Прізвища авторів – нежирний шрифт, кегль 14 пт. Посада, місце роботи, назва організації, місто – курсив, 12 пт. Основний Текст – нежирний, кегль 14 пт.

На першій сторінці зверху справа розміщується ім’я та прізвище автора, місце праці, посада після цього великим літерами назва статті (доповіді).

З наступного рядка – анотації та ключові слова українською та англійською мовами.

Для студентів та аспірантів необхідно надіслати рецензію (можна у відсканованому вигляді) наукового керівника чи іншої особи, яка має науковий ступінь.

Контактні особи:

прот. Михайло Сивак +38 097 196 1195

прот. Назарій Лозинський +38 067 767 5203; (032) 276 54 93

Стиль : vfxdude | © 2010-2018 З благословення Високопреосвященнішого митрополита Димитрія