Навчальний план лекційних занять для 1-го курсу Львівської православної богословської академії на 2019-2020 навчальний рік

 

з/п

Назва предмету

Заг. кільк. академ. год.

Заг. кільк. астроном. год.

К-сть аудит. занять

Самост. робота

І семестр, годин у тиджень

ІІ семестр, годин у тиждень

Форма контр. І семестр

Форма

контр. ІІ семестр

1.

Священне Писання

Старого Завіту

120

60

45

15

2

1

Екзамен

2.

Священне Писання

Нового Завіту

150

75

60

15

2

2

Залік

Екзамен

3.

Вступ у Священне Писання (біблійна історія)

60

30

20

10

2

-

Екзамен

 

4.

Вступ до богослів’я (катехізис)

150

75

60

15

2

2

Залік

Екзамен

5.

Вступ до літургіки (церковний устав)

60

30

20

10

2

-

Екзамен

6.

Літургіка

120

60

45

15

-

3

Залік

7.

Церковний спів

120

60

50

10

2

2

Залік

Залік

8.

Церковне читання

90

45

30

15

1

1

Залік

9.

Основи церковного мистецтва

60

30

15

15

1

-

Залік

10.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

120

60

45

15

2

1

Екзамен

11.

Церковнослов’янська мова

150

75

60

15

2

2

Залік

Екзамен

12.

Англійська мова

180

90

60

30

2

2

Залік

13.

Історія України

90

45

20

25

-

2

 

Залік

14.

Історія української літератури

120

60

45

15

1

2

Екзамен

15.

Логіка

30

15

10

5

-

1

Залік

16.

Новітні інформаційні технології

60

30

15

15

-

1

Залік

17.

Основи науково-дослідної роботи

30

15

9

6

1

-

Залік

18.

Методика написання курсових робіт

30

15

9

6

1

-

Залік

 

Разом на тиждень

 

23

22

 

Разом

1740

870

618

252

 

 

 

 

Зведені дані про сесію

 

Форма контролю

І семестр

ІІ семестр

Екзамени

2

6

Заліки

7

7

 

Навчальний план лекційних занять для 2-го курсу Львівської православної богословської академії на 2019-2020 навчальний рік

 

з/п

Назва предмету

Заг. кільк. академ. год.

Заг. кільк. астаном. год.

К-сть аудит. занять

Самост. робота

І семестр, годин у тиджень

ІІ семестр, годин у тиждень

Форма контр. І семестр

Форма

контр. ІІ семестр

1.

Священне Писання

Старого Завіту

90

45

30

15

1

1

Залік

Екзамен

2.

Священне Писання

Нового Завіту

120

60

45

15

2

1

Залік

Екзамен

3.

Догматичне богослів’я

120

60

45

15

2

1

Залік

Залік

4.

Моральне богослів’я

120

60

40

20

2

1

 

Екзамен

5.

Патрологія

120

60

40

20

2

1

 

Залік

6.

Літургіка

120

60

45

15

1

2

 

Залік

7.

Загальноцерковна історія

120

60

45

15

2

1

 

Залік

8.

Історія УПЦ

60

30

20

10

1

1

Залік

9.

Церковний спів

120

60

50

10

2

2

Залік

Залік

10.

Правові та економічні основи діяльності парафії

60

30

15

15

1

-

Екзамен

 

11.

Давньогрецька мова (за професійним спрямуванням)

120

60

30

30

1

1

Залік

Екзамен

12.

Латинська мова (за професійним спрямуванням)

120

60

30

30

1

1

Залік

Екзамен

13.

Англійська мова

180

90

60

30

2

2

Залік

Екзамен

14.

Теорія та історія релігій (нехристиянських)

120

60

30

30

-

2

 

Залік

15.

Психологія

60

30

15

15

-

1

Залік

16.

Церковний протокол

30

15

10

5

-

1

Залік

Разом на тиждень

20

19

 

 

Разом

1680

840

550

290

 

 

 

 

Зведені дані про сесію

 

Форма контролю

І семестр

ІІ семестр

Екзамени

1

6

Заліки

7

9

 

Навчальний план лекційних занять для 3-го курсу Львівської православної богословської академії на 2019-2020 навчальний рік

 

з/п

Назва предмету

Заг. кільк. академ. год.

Заг. кільк. астаном. год.

К-сть аудит. занять

Самост. робота

І семестр, годин у тиджень

ІІ семестр, годин у тиждень

Форма контр. І семестр

Форма

контр. ІІ семестр

1.

Священне Писання

Старого Завіту

90

45

30

15

1

1

Залік

Залік

2.

Священне Писання

Нового Завіту

120

60

45

15

2

1

Залік

Залік

3.

Догматичне богослів’я

120

60

45

15

2

1

Залік

Залік

4.

Загальноцерковна історія

120

60

45

15

2

1

 

Екзамен

5.

Гомілетика

120

60

45

15

2

1

 

Екзамен

6.

Патрологія

120

60

45

15

2

1

 

Екзамен

7.

Історія УПЦ

120

60

45

15

1

2

 

Залік

8.

Церковне право

180

90

60

30

2

2

Залік

Екзамен

9.

Літургіка

120

60

45

15

1

2

 

Залік

10.

Педагогіка

90

45

30

15

2

-

Екзамен

 

11.

Методика викладання богословських дисциплін

120

60

30

30

-

2

 

Екзамен

12.

Історія філософії

90

45

30

15

-

2

Екзамен

13.

Церковний спів

90

45

30

15

2

1

Залік

Екзамен

14.

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

90

45

30

15

1

1

Залік

Екзамен

Разом на тиждень

20

18

 

 

Разом

1590

795

555

240

 

 

 

 

 

Зведені дані про сесію

 

Форма контролю

І семестр

ІІ семестр

Екзамени

1

8

Заліки

6

5

 

Навчальний план лекційних занять для 4-го курсу Львівської православної богословської академії на 2019-2020 навчальний рік

 

з/п

Назва предмету

Заг. кільк. академ. год.

Заг. кільк. астаном. год.

К-сть аудит. занять

Самост. робота

І семестр, годин у тиджень

ІІ семестр, годин у тиждень

Форма контр. І семестр

Форма

контр. ІІ семестр

1.

Священне Писання

Старого Завіту

90

45

30

15

1

1

 

Екзамен

2.

Священне Писання

Нового Завіту

60

30

20

10

1

1

 

Екзамен

3.

Догматичне богослів’я

120

60

45

15

2

1

 

Екзамен

4.

Основне богослів’я

120

60

40

20

2

1

 

Екзамен

5.

Пастирське богослів’я

90

45

30

15

2

-

Екзамен

 

6.

Історія та богослів’я протестантських деномінацій

90

45

30

15

-

2

 

Екзамен

7.

Історія та богослів’я Римо-Католицької Церкви

120

60

30

30

-

2

 

Екзамен

7.

Історія Помісних Церков

120

60

45

15

3

-

Екзамен

 

7.

Історія УПЦ

120

60

45

15

2

1

 

Екзамен

8.

Літургіка

60

30

20

10

2

-

Екзамен

 

9.

Новітні та нетрадиційні релігійні рухи

90

45

30

15

2

-

Залік

 

10.

Історія християнського мистецтва

60

30

15

15

-

1

 

Залік

11.

Філософія

90

45

30

15

2

-

Екзамен

 

12.

Історія української культури

30

15

10

5

-

1

 

Залік

13.

Основи безпеки життєдіяльності

30

15

10

5

1

-

Залік

 

14.

Іврит (за професійним спрямуванням)

120

60

30

30

1

1

Залік

Екзамен

 

Разом на тиждень

21

12

 

 

Разом

1410

705

460

245

 

 

 

 

 

Зведені дані про сесію

Форма контролю

І семестр

ІІ семестр

Екзамени

3

8

Заліки

3

3

Навчальний план лекційних занять для 5-го курсу Львівської православної богословської академії на 2019-2020 навчальний рік

 

з/п

Назва предмету

Заг. кільк. академ. год.

Заг. кільк. астаном. год.

К-сть аудит. занять

Самост. робота

І семестр, годин у тиджень

ІІ семестр, годин у тиждень

Форма контр. І семестр

Форма

контр. ІІ семестр

1.

Ісагогіка Св. Писання Стар. Зав.

60

30

20

10

2

-

Екзамен

 

2.

Ісагогіка Св. Писання Нов. Зав.

60

30

20

10

2

-

Екзамен

 

3.

Текстологія Священного Писання Старого Завіту

60

30

20

10

-

2

 

Екзамен

4.

Текстологія Священного Писання Нового Завіту

60

30

20

10

-

2

 

Екзамен

5.

Біблійна герменевтика

90

45

30

15

2

-

Залік

 

6.

Догмат. богослів’я (з поглибленим вивченням)

120

60

45

15

2

1

 

Екзамен

7.

Апологетика

90

45

30

15

1

1

 

Залік

8.

Сучасне церковне проповідництво

90

45

30

15

1

1

 

Екзамен

9.

Історія Орієнт. Церков

90

45

30

15

-

2

 

Екзамен

10.

Біблійно-церковна археологія

90

45

30

15

2

-

Залік

 

11.

Актуальні питання сучасної релігійної етики

60

30

20

10

-

2

 

Залік

12.

Актуальні проблеми сучасної філософії

90

45

30

15

2

-

Екзамен

 

13.

Історія християнського мистецтва

90

45

30

15

-

2

 

Залік

14.

Педагогіка вищої школи

90

45

30

15

2

-

Залік

 

15.

Психологія вищої школи

90

45

30

15

-

2

 

Залік

16.

Іврит

120

60

45

15

2

1

 

Екзамен

17.

Історія УПЦ у ХХ ст.

60

30

20

10

-

2

 

Залік

18.

Історія церковної архітектури

60

30

20

10

2

-

Залік

 

19.

Методологія та організація наукових досліджень

90

45

30

15

-

2

 

Залік

 

Разом на тиждень

20

20

 

 

Зведені дані про сесію

 

Форма контролю

І семестр

ІІ семестр

Екзамени

3

6

Заліки

4

6

 

Навчальний план лекційних занять для 6-го курсу Львівської православної богословської академії на 2019-2020 навчальний рік

 

з/п

Назва предмету

Заг. кільк. академ. год.

Заг. кільк. астаном. год.

К-сть аудит. занять

Самост. робота

І семестр, годин у тиджень

ІІ семестр, годин у тиждень

Форма контр. І семестр

Форма

контр. ІІ семестр

1.

Біблійне богослів’я

90

45

30

15

-

2

 

Залік

2.

Історична літургіка

120

60

45

15

2

1

 

Екзамен

3.

Літургічне богослів’я

90

45

30

15

2

-

Залік

 

4.

Апологетика

90

45

30

15

2

-

Екзамен

 

5.

Місіологія

120

60

45

15

1

2

 

Екзамен

6.

Візантологія

120

60

45

15

1

2

 

Екзамен

7.

Богослів’я ікони

90

45

30

15

2

-

Екзамен

 

8.

Соціально-психологічні основи інформаційної безпеки

60

30

20

10

2

-

Залік

 

9.

Сучасне церковне законодавство

60

30

20

10

2

-

Залік

 

10.

Зовнішні церковні відносини

60

30

20

10

2

-

Залік

 

11.

Християнство та іслам

60

30

20

10

-

2

 

Залік

12.

Релігійна журналістика

30

15

10

5

-

1

 

Залік

13.

Історія української богословської освіти та думки

120

60

45

15

1

2

Екзамен

14.

Історія церковної музики та церковна гімнографія

90

45

30

15

2

-

Залік

 

15.

Методика викладання богословських дисциплін

120

60

45

15

2

1

Залік

 

Разом на тиждень

21

13

 

 

Зведені дані про сесію

 

Форма контролю

І семестр

ІІ семестр

Екзамени

2

4

Заліки

5

4

 

Стиль : vfxdude | © 2010-2018 З благословення Високопреосвященнішого митрополита Димитрія